פסולת לאנרגיה ובעירת RDF

טיפול תרמי בפסולת ושימוש בדלק מבוסס פסולת (Refuse Derived Fuel - RDF) הינן מגמות פיתוח של מחזור פסולת בעולם המערבי וצפויות להתרחב בעתיד בישראל. שני סקרים לדוגמה:

טיפול תרמי בפסולת

בדיקת היתכנות טכנית-כלכלית לשילוב מתקני טיפול תרמי בפסולת לצמצום הטמנת פסולת עירונית והשבת אנרגיה (פסולת לאנרגיה - פל"א, WtE).

המסמך כולל הערכות אומדן הון CAPEX והוצאות תפעול OPEX מול ההכנסות הצפויות, בשילוב מתקנים אלו במשק הפסולת הישראלי באופן מקביל לפיתוח דומה שהתרחש אירופה. 

 

בעירה משולבת (Co-firing) של RDF בתחנת כח פחמית

בחינה הנדסית מוקדמת לאור ניסיון בינ"ל להשפעה סביבתית בעת בעירת RDF משולבת כתחליף ל5% מהדלק בתחנת כח פחמית בארץ

shutterstock_606219797LR
shutterstock_384307621
WTE
Hadera2
WTE table
RDF1
RDF bio
fusina_1__existing_plant
Clipboard01