ניהול פרויקט שדרוג מט"ש ירושלים

מט"ש שורק המופעל מ1998 על ידי החברה העירונית מבט"י (מפעלי ביוב וטיהור ירושלים) מטהר את שפכי האגן המערבי של ירושלים עבור כ600,000 נפש והינו השלישי בגודלו בישראל. המט"ש נמצא בתהליך שדרוג על מנת לעמוד בהגדלת הספיקות והעומסים בכ30% תוך שיפור איכות הקולחים לפי התקנות החדשות.

השדרוג כולל הגדלת קיבולת ותהליך ביולוגי להרחקת נוטריינטים (BNR). הפרויקט מתבצע בתוך אגני הבטון הקיימים המקוריים עם שינויים מבניים קלים, והחלפת כלל הציוד הטכנולוגי. הפרויקט מתבצע בטור ב4 המודולים של המט"ש (בכל אחד ריאקטור ביולוגי ושני מצללים) במשך העונה היבשה שנה אחר שנה.

ניהול הפרויקט כולל פעילויות ניהול רכש (5 מכרזי ציוד), קבלן ראשי, שינויים בפרויקט, בקרת ביצוע הנדסית ופיקוח, דיווח להנהלה