top of page

ניהול פרויקט שדרוג מט"ש ירושלים

מט"ש שורק המופעל מ1998 על ידי החברה העירונית מבט"י (מפעלי ביוב וטיהור ירושלים) מטהר את שפכי האגן המערבי של ירושלים עבור כ600,000 נפש והינו השלישי בגודלו בישראל. המט"ש נמצא בתהליך שדרוג על מנת לעמוד בהגדלת הספיקות והעומסים בכ30% תוך שיפור איכות הקולחים לפי התקנות החדשות.

השדרוג כולל הגדלת קיבולת ותהליך ביולוגי להרחקת נוטריינטים (BNR). הפרויקט מתבצע בתוך אגני הבטון הקיימים המקוריים עם שינויים מבניים קלים, והחלפת כלל הציוד הטכנולוגי. הפרויקט מתבצע בטור ב4 המודולים של המט"ש (בכל אחד ריאקטור ביולוגי ושני מצללים) במשך העונה היבשה שנה אחר שנה.

ניהול הפרויקט כולל פעילויות ניהול רכש (5 מכרזי ציוד), קבלן ראשי, שינויים בפרויקט, בקרת ביצוע הנדסית ופיקוח, דיווח להנהלה

IMG_5610
Soreq air photos_00030
Soreq air photos_00011
IMG_6168
IMG_6167
IMG_6165
IMG_6149
20171126_102500402_iOS
IMG_6104
20171121_071951283_iOS
20171203_110811700_iOS
20171121_084432279_iOS
IMG_6075
bottom of page