הפקה וניצול ביוגז במתקנים אנארוביים

מתקני עיכול אנאירוביים משמשים להפקת ביוגז הניתן לניצול אנרגטי, תוך כדי תהליכי טיפול לפירוק חומר אורגני נדיף.

 

יואב ינון ביצע לאורך השנים מספר רב של פרויקטים בתחום הביוגנרציה ממתקני טיפול בשפכים, בוצה ופסולת. פרויקטים לדוגמא:

  • מתקן Grinville צפון אירלנד - בדיקת נאותות (DD) למתקן AD פסולת אורגנית עם ייצור 2.5 MW ושילוח גז דחוס 3 MW

  • מטב"ח עמק חפר - תכנון התקנות וטיפול בהתרים למתקן טיפול בפסולת חקלאית 3 MW

  • מט"ש אשדוד - תכנון אלקטרו-מכאני לביוגנרציה והשבת אנרגיה במט"ש 1.8 MW

  • מט"ש פרי גליל - תכנון מט"ש אנאירובי עם השבת ביוגז לייצור 5 טון קיטור מפעלי

  • מט"ש גן שמואל - תכנון השבת אנרגיה מביוגז בתנור מים חמים במפעל

  • מטמנת עברון - ייעוץ הנדסי לפרויקט ביוגנרציה 2 MW

החברה הינה מפיצה בלעדית בישראל של Ultrawaves מגרמניה המובילה העולמית בטכנולוגיה אולטרהסונית לפירוק ביומסה והאצת תהליכים אנאירובים. לקישור לאתר: