top of page

השבת אנרגיה מפסולת WtE

השבת אנרגיה (Waste to Energy) הינה הפתרון המקובל בעולם המערבי לשאריות פסולת. מדינת ישראל מתכננת מספר מתקני השבה מרכזיים בכדי לצמצם את ההטמנה ולהפיק מירב האנרגיה מהפסולת השיורית. 

יואב ינון משמש כיועץ טכני לפרויקטים אלו במסגרת ועדת המכרזים PPP מטעם החשב הכללי (בשיתוף מומחה גרמני Volker Grotefeld). במסגרת זו קודמו 2 פרויקטים למכרזי זכיינות:

פרויקט השבה נאות חובב (בתהליך מ2022)

מתקן השבה לאזור הנגב ובפרט באר שבע וסביבתה.

המתקן מתוכנן בשלב ראשון לקיבולת 150,000 טון\שנה עם אופציה להכפלה עתידית. ייצור אנרגיה צפוי כ 20 MW. הפרויקט יכלול מתקן מיון לקליטת פסולת מעורבת אזורית והעברת שאריות שאינן בנות מחזור להשבה.

פרויקט השבה מעלה אדומים (הופסק 2019-2021)

מתקן השבה לירושלים רבתי בקיבולת 585,000 טון\שנה, עם מתקן מיון לפסולת מעורבת בקיבולת 600,000 טון\שנה. במסגרת הפעילות בוצע תכנון מוקדם, שלב מיון מציעים ופרסום מכרז מלא.

Rockingham-WtE-image-1024x484
Clipboard01
grate
fire
Map
Maale
shutterstock_606219797LR
shutterstock_384307621
bottom of page